GUINNESS SPA-390D

7.100.000VNĐ 5.850.000VNĐ

GUINNESS MU-1182

2.850.000VNĐ 2.450.000VNĐ

JAGUAR PA-602A

9.530.000VNĐ 8.090.000VNĐ

JAGUAR PA-503A

7.300.000VNĐ 5.900.000VNĐ

JAGUAR PA-503AB

8.500.000VNĐ 6.900.000VNĐ

JAGUAR PA-700A

10.280.000VNĐ 8.290.000VNĐ

JAGUAR PA-701A

10.980.000VNĐ 9.450.000VNĐ

JAGUAR PA-600A

8.000.000VNĐ 6.750.000VNĐ

JAGUAR PA-601A

8.710.000VNĐ 7.200.000VNĐ

JAGUAR PA-606XG

12.200.000VNĐ 10.290.000VNĐ

JAGUAR PA-506HI

9.950.000VNĐ 8.200.000VNĐ

GUINNESS SPA-680D

8.350.000VNĐ 7.290.000VNĐ

Loa Full 10in công suất mạnh BOSA-KP610

6.500.000VNĐ

Loa Full công suất lớn BOSA-KP612

7.690.000VNĐ

Loa BOSE – 301V

8.190.000VNĐ 7.850.000VNĐ

Loa CAF CA – 450PRO

7.420.000VNĐ 6.440.000VNĐ

Loa CAF CA – 550

7.420.000VNĐ 6.440.000VNĐ

Loa GUINNESS 103G

3.700.000VNĐ 3.290.000VNĐ

Loa GUINNESS 103VII

3.400.000VNĐ 2.950.000VNĐ

Loa JARGUAR SS-660

8.700.000VNĐ 6.500.000VNĐ

Loa PARAMAX P-1000

8.700.000VNĐ 6.500.000VNĐ

Combo Karaoke chuyên nghiệp

18.200.000VNĐ 15.300.000VNĐ

Combo2 Karaoke chuyên nghiệp

17.700.000VNĐ 14.500.000VNĐ

Combo Karaoke OKARA Pro

17.900.000VNĐ 15.100.000VNĐ

Combo2 Karaoke OKARA Pro

18.900.000VNĐ 16.100.000VNĐ

Màn hình tích hợp đầu Karaoke Arirang 3600WTK+

15.400.000VNĐ 13.750.000VNĐ

Màn hình tích hợp đầu Karaoke Arirang 3600WTK

13.530.000VNĐ 12.800.000VNĐ

Màn hình Karaoke OKARA-C21

15.000.000VNĐ 13.950.000VNĐ

Màn hình cảm ứng KTV HD 22″

7.500.000VNĐ 6.150.000VNĐ

Đầu Karaoke Okara-M10i+3T

11.400.000VNĐ 10.500.000VNĐ
Back to Top