Combo Karaoke chuyên nghiệp

18.200.000VNĐ 15.300.000VNĐ

Combo2 Karaoke chuyên nghiệp

17.700.000VNĐ 14.500.000VNĐ

Combo Karaoke OKARA Pro

17.900.000VNĐ 15.100.000VNĐ

Combo2 Karaoke OKARA Pro

18.900.000VNĐ 16.100.000VNĐ

Màn hình tích hợp đầu Karaoke Arirang 3600WTK+

15.400.000VNĐ 13.750.000VNĐ

Màn hình tích hợp đầu Karaoke Arirang 3600WTK

13.530.000VNĐ 12.800.000VNĐ

Màn hình Karaoke OKARA-C21

15.000.000VNĐ 13.950.000VNĐ

Màn hình cảm ứng KTV HD 22″

7.500.000VNĐ 6.150.000VNĐ

Đầu Karaoke Okara-M10i+3T

11.400.000VNĐ 10.500.000VNĐ

Đầu Karaoke Okara-M10i+4T

12.400.000VNĐ 11.400.000VNĐ

Máy Karaoke Việt KTV – HD Plus

10.000.000VNĐ 8.500.000VNĐ

Đầu Karaoke Arirang Smart K+

10.990.000VNĐ 8.750.000VNĐ

Đầu Karaoke Việt KTV – HD Plus

11.200.000VNĐ 9.500.000VNĐ

Màn hình cảm ứng KTV HD 21″

6.500.000VNĐ 5.290.000VNĐ

Màn hình cảm ứng OKARA 21.5″

6.500.000VNĐ 5.900.000VNĐ
Back to Top